Medellín Restaurant

AdresaNámestie Slobody 6, Prievidza
Telefón0905 639 479